?>

VRŠOVICKÁ PROMENÁDA
PRAHA

Aktuálně pro Vás připravujeme projekty revitalizace veřejných prostranství podél toku Botiče.

Základ projektů tvoří územní studie BOTIČ, kterou zpracoval náš ateliér ve spolupráci s ateliérem ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.

Územní studie získala ocenění – v soutěži Stavba roku 2019 byla odbornou porotou nominována na titul Urbanistický projekt roku 2019 a tento titul získala v kategorii hlasování veřejnosti.

Další fáze projektové přípravy se nyní soustředí zejména na dvě lokality s největším potenciálem pro budoucí rozvoj:

Vršovická promenáda

Okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče

Makuchova lávka, nacházející se zhruba ve třetině vzdálenosti od Vršovické ulice směrem ke křižovatce U Seřadiště, byla postavena jako příčná spojnice ulic Přípotoční a Ukrajinská na promenádě podél Botiče na konci roku 2017. Její vznik by v tomto místě mohl být dalším impulzem k postupné přeměně a kultivaci okolních ploch koryta Botiče, které by se do budoucna mohly pro tamní návštěvníky (uživatelé cyklostezky, studenti Gymnázia Přípotoční či MŠ/ZŠ logopedická, sportovci Lokomotivy Vršovice, uživatelé plánovaného projektu domova pro seniory aj.), ještě více zatraktivnit. Mobiliář v okolí lávky by proto bylo vhodné obnovit a doplnit dalšími prvky: pobytovými schodišti či menšími bodovými schody k sezení na břehu a trávení volného času žáků blízké školy. V návaznosti na úpravy provedené v okolí lávky je vhodné navázat dalšími úpravami směřujícími až ke křižovatce ulice U Seřadiště – zde vznikne z nevyužívané trafostanice drobné občerstvení s případnou možností výpůjčky sportovního náčiní, dětské hřiště a další pobytové schodiště či menší bodové schody v blízkosti toku.

VRŠOVICKÁ PROMENÁDA