?>

záběhlický jez
Praha

Aktuálně pro Vás připravujeme projekty revitalizace veřejných prostranství podél toku Botiče.

 

Základ projektů tvoří územní studie BOTIČ, kterou zpracoval náš ateliér ve spolupráci s ateliérem ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.

Územní studie získala ocenění – v soutěži Stavba roku 2019 byla odbornou porotou nominována na titul Urbanistický projekt roku 2019 a tento titul získala v kategorii hlasování veřejnosti.

Další fáze projektové přípravy se nyní soustředí zejména na dvě lokality s největším potenciálem pro budoucí rozvoj:

 

Záběhlický jez

„V zámku a podzámčí“

 

Úsek v okolí zámku Záběhlice má ambici být jedním z nejmalebnějších míst celé uvažované části toku Botiče a pomocí doplnění vhodného mobiliáře a prvků volnočasových aktivit lze jednoduše okolí Záběhlického jezu pro kolemjdoucí ještě více zatraktivnit. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti, chatařskému potenciálu v okolí a velké zelené ploše Trojmezí je viditelné, že má toto místo rekreační potenciál. Vzhledem k přítomnosti jezu se vodní plocha v jeho těsné blízkosti rozšiřuje, čímž se stává vhodnou pro umístění sportovní aktivity – půjčovny lodiček. Molo tyto aktivity rozšiřuje mj. na úzký prostor v ulici Za Potokem, což by mohlo být budoucím impulzem k její celkové kultivaci a vytvoření kvalitnější spojnice se zahrádkovou kolonií. Naopak spodní část toku Botiče (již pod jezem) je vhodná k aktivitám plaveckým a herním – zřízení pobytového místa, svahování v rámci nové pláže, osazení mobiliářem a odpočinkovými prvky. V budoucnu je uvažováno i s možností vedení cesty podél náhonu k Hamerskému rybníku.

záběhlický jez