?>

V N I T R O B L O K
Praha

Aktuálně pracujeme na projektu revitalizace vnitrobloku podél ul. Sámova. Prostor získá novou cestní síť a smysluplné využití centrální části. Nová lokální centra vnitrobloku vybavíme kvalitním mobiliářem včetně herních a cvičebních prvků. Místo obohatí komunitní zahrádky i pobytové paluby. Další kvalitu návrhu přinese netradiční propojení s vodním tokem při zachování specifické atmosféry místa.

 

„Botič 1 – Botič 2“

 

Stávající stav

 

Současná situace v místě je definována dvojicí hlavních komunikací, které lemují neurčitý prostor bez využití uprostřed. První komunikací je hlavní cesta podél toku Botiče. Relativně úzká cesta je situována na terénním valu, který zcela odděluje prostor vnitrobloku od prostoru koryta toku. Dnes pouze tranzitní komunikace nevybízí v žádném směru k zastavení a setrvání. Prudký svah pokrytý hustou zelení neposkytuje žádný kontakt s potokem a na straně opačné zase nedostatečná cestní síť a zcela chybějící mobiliář odsuzují prostor vnitrobloku k spěšnému minutí. Druhou hlavní komunikací je chodník v těsné blízkosti bytových domů, který se nachází na soukromém pozemku a svojí přílišnou blízkostí k zástavbě opět odrazuje od vstupu všechny kromě rezidentů. Dva oddělené světy s hraničním pásmem – územím nikoho uprostřed, kam se odváží proniknout pouze psi při venčení. Ačkoliv se jedná o vnitroblok v těsném sousedství Botiče, kam dokonce směřuje i jeho otevřená část, neexistuje žádné propojení a jeho realizace vzhledem k páteřní komunikaci na valu bude případně značně problematická. Samotný úsek toku potoka navíc postrádá v tomto místě vlivem silné regulace koryta a soukromého areálu na protější straně pohledové kvality a případný přístup k blízkosti hladiny vlivem značného převýšení hran potočního prostoru postrádá smysl.

 

Návrh

 

Cílem návrhu bude propojení obou světů – rezidentů i kolemjdoucích, zprostředkování setkání uprostřed, znovunalezení smyslu využití centrální plochy vnitrobloku, uvědomění si blízkosti potoka v jakékoliv podobě. Hlavní myšlenkou je vytvoření nové páteřní komunikace – „zlaté střední cesty“, která se vine uprostřed vnitrobloku jako vyschlé rameno Botiče. Na tuto komunikaci navazují naplavené dřevěné paluby – mola. Jedná se částečně o volné pobytové plochy pro univerzální využití, částečně plochy s mobiliářem, komunitní zahrádky bytových domů či velkorysé pobytové schodiště uprostřed, které využívá stávajícího sklonu terénu pro vytvoření hlediště a zároveň umožňuje další propojení tranzitní komunikace a vnitrobloku. Nová cesta se ve třech místech lehce rozšiřuje pro vytvoření lokálních center v těžištích prostoru. Myšlenku vyschlého koryta dále evokují „louže“ v rozšířených částech – vodní prvky podporující zdravé mikroklima vnitrobloku a kontakt s vodou s celoročním využitím. Náhlým objasněním celé myšlenky při průchodu je osazení dvou zvukovodů v uzlových bodech, které přivedou do vnitrobloku autentický zvukový vjem tekoucí vody Botiče. Návrh doplní rozvolněné herní prvky či hřiště na petanque pod kaštany.

 

V   N   I   T   R   O   B   L   O   K