?>

trnová koruna
NEPOMUK

ZADÁNÍ

 

Předmětem soutěže je řešení nového kruhového objezdu na hlavní silnici I/20 v Nepomuku s použitím tématu sv. Jana Nepomuckého. Zadavatel přesně nespecifikuje, jakou podobu má ztvárnění tématu mít, ani jeho umístění neomezuje pouze na samotný kruhový objezd. Součástí řešení, ale vždy musí být kultivace středového tělesa, které představuje jednu z pomyslných bran do města a vlastně jediné místo kde bude průjezdní doprava výrazně zpomalována.

Návrh má formou uměleckého díla připomínat památku sv. Jana Nepomuckého, nejvýznačnějšího nepomuckého rodáka, nejpopulárnějšího barokního světce a v historické perspektivě zřejmě i celosvětově nejznámějšího Čecha.

 

ANOTACE

 

„Sv. Jan Nepomucký – oslaven skrze oběť a utrpení, připraven bránit víru i za cenu nejvyšší.“

Návrh si klade za cíl nové netradiční ztvárnění světcova odkazu, které by mohlo oslovit široké spektrum návštěvníků, vytrhnout současné generace z letargie, vyvolat živou diskuzi a zájem o tuto tématiku. Chce především soudobým způsobem bez příkras vyzdvihnout osobní statečnost člověka  tváří v tvář těžkým zkouškám, obranu cenných hodnot i za cenu vlastní oběti a jeho konečné morální a duchovní vítězství. Zároveň chce představit celosvětový význam světce a upozornit na všechna místa v blízkém i dalekém okolí, kde mohou projíždějící lidé zastavit, poznat život a význam sv. Jana, načerpat potřebné informace.

 

IDEA NÁVRHU

 

Okolí kruhového objezdu je tvořeno řadou nesourodých ploch a objektů, které neposkytují příliš hodnotné pozadí a návaznosti pro případnou instalaci plastiky. Proto byla pro místo realizace zvolena pouze centrální plocha uvnitř kruhového objezdu. Návrh sám slouží ve středu křižovatky cest jako velký rozcestník ukazující na všechna důležitá místa v blízkém i vzdáleném okolí, která jsou spojena s osobou sv. Jana.

Návrh pracuje s nejtypičtějším symbolem světce – motivem pěti hvězd, který však podává netradičním způsobem založeným na změně kontextu. Oproti klasickému pojetí v sochařství a malířství komponovanému plošně za účelem pohledu z jedné strany převádí motiv hvězd do prostoru.

Celkovou hmotu objektu tak tvoří pět prostorových hvězd propletených do kruhu, který volně odkazuje na Kristovu trnovou korunu.

Jako inspirace pro návrh jednotlivých hvězd zcela záměrně posloužil český ježek „rozsocháč“, který pro současné generace velmi dobře evokuje napětí a utrpení v kontextu válečných hrůz. Podnož hvězd je lemována vlčím mákem tvořícím „krůpěje krve“ v obilí a připomínajícím mučednickou smrt. Jemný detail květin kontrastuje s hrubým pojetím památníku.

Konstrukci hvězd tvoří trojice ocelových úhelníků, které jsou propojeny svary v centrální části. Plechová ramena jsou rozryta změtí škrábanců a rýh, do částí hvězd směřujících ven z kruhového objezdu jsou vyřezány názvy a vzdálenosti významných míst, na která ukazují. Z důvodu bezpečnosti a zamezení vzniku průhledů napříč kruhovým objezdem je celá instalace umístěna na masivním betonovém soklu černé barvy, do kterého je vepsán nápis objasňující význam místa.

Netradiční spojení završuje pozlacení povrchu hvězd (ježků), které koresponduje s hlavní myšlenkou návrhu – vítězství a oslavení skrze oběť a utrpení.

trnová koruna