?>

Terasa Parkview
Praha, Pankrác - příprava realizace

CÍL NÁVRHU

Cílem návrhu je vytvoření příjemné pobytové střešní terasy s multifunkčním využitím pro aktivní i relaxační trávení volného času.

CHARAKTER MÍSTA

Potenciál terasy je obrovský. Jedná se o místo s nádherným panoramatickým výhledem nejen na blízký park, ale rovněž i na vzdálenější centrum města s jedinečnou siluetou Pražského hradu. V návrhu je tedy potřeba doplnit především prvky stínící techniky, kvalitní mobiliář a případně doplňkovou zeleň. Prvky umisťované v rámci centrální plochy musí být mobilní a snadno přemístitelné, ideálně skládací či stohovatelné, aby bylo možné plochu využívat například pro cvičení, či jiné akce s nárokem na velký volný prostor. Pro univerzální využití místa považujeme za důležité zajistit v případě potřeby alespoň minimální soukromí v místě těžiště řešené plochy. Zároveň tím ale nesmí být narušen panoramatický výhled směrem na park a centrum města.

STÁVAJÍCÍ BUDOVA

Samotná budova je navržena v jednoduchém kompaktním charakteru střídmé barevnosti, měřítko jednotlivých prvků je velkorysé, na fasádách jsou použity bílé panely z perforovaného plechu. Na všechny tyto výchozí předpoklady reaguje i návrh nové střešní terasy tak, aby výsledkem byl harmonický vztah stávající budovy a její nové části.

IDEA

Základní myšlenka návrhu je vyjádřena pomocí papírové vlaštovky, kterou někdo vypustil z okna výškových budov v okolí, a která po volném letu lehce dosedla na plochu terasy. Skládačka (origami) přenesená do podoby hlavní sluneční plachty příznačně reaguje na variabilitu využití prostoru skládáním a rozkládáním jednotlivých částí. Příležitostně se zde tedy objevují klasické formáty čtverců a trojúhelníků, tak jako při procesu skládání papírového letadélka.

Tento stěžejní prvek návrhu je umístěn tak, aby jeho konstrukce umožňovala zachování nerušeného výhledu na přilehlý park a dále na centrum města. Zároveň však poskytuje v případě potřeby základní soukromí v těžišti centrální plochy. Měřítko plachty je velkorysé stejně jako ostatní prvky budovy a při využití maximálních nabízených rozměrů poskytuje možnost zastínění celé plochy díky jedinému vloženému prvku.

FUNKČNÍ ČLENĚNÍ

Funkčně jsou plochy terasy členěny hlavním vstupním koridorem, který je zakončen volnou vyhlídkou na park (Parkview), na dvě části. Jedná se o hlavní centrální multifunkční plochu a doplňkovou relaxační plochu na opačné straně přístupové komunikace. Ani menší relaxační plocha není ochuzena o prvky stínění – jedná se v tomto případě o el. ovládané výsuvné markýzy, které tvarově vycházejí z hlavní sluneční plachty. Pro jejich uchycení se nabízí využití masivní betonové stěny sloužící jako opěradlo stávající lavice.

Pro vypořádání se s problémem silného větru doporučuje návrh provedení skleněné transparentní zástěny přiměřené výšky v místě vnitřního líce zábradlí po celém obvodu terasy. Stěna poskytne ochranu sedícím osobám při zachování nerušeného výhledu a pocitu volnosti ve spojení s okolním vnějším prostorem.

MOBILIÁŘ

Návrh mobiliáře je v duchu základní myšlenky založen opět na hře skládání jednotlivých trojúhelníků a čtverců tak, aby bylo možné celou centrální plochu v případě potřeby snadno uvolnit pro pořádání prostorově náročných aktivit nebo naopak zaplnit místy k sezení i stání pro pořádání jiných větších akcí. Mobiliář je soustředěn do kompaktních celků, které měřítkově odpovídají stávajícím prvkům baru a lavice. Řešení umožňuje rovněž zakomponování všech v současnosti využívaných kusů.

Prvky sedacího mobiliáře doplňují dílčí prvky jako jsou květinové boxy, koše na tříděný odpad, decentní osvětlení pomocí solárních lamp apod.

ZELEŇ

Okolní zelené střechy poskytují dostatečný základ výsadeb rostlin, a proto je v řešeném prostoru vhodné doplnit pouze několik bodových výsadeb v rámci květinových boxů, které příliš nezatíží konstrukci střechy. Jedná se o výsadby vícekmenných muchovníků, které jsou použity i v parteru budovy a dále například o okrasné traviny – tedy prvky, které vhodně zónují funkční plochy terasy a současně zachovají výhledy ve všech směrech.

Terasa Parkview