?>

Dům u kaštanu
Dolní Chvatliny - dokončeno

Návrh řeší úpravu hlavní obytné části rodinného domu a přístavbu terasy se zádveřím, která bude zároveň sloužit jako rozšíření obytného prostoru a jeho propojení se zahradou – zimní zahrada.

IDEA

Inspirací návrhu byl mohutný ořech, který se nachází v zahradě v bezprostřední blízkosti domu. Dalším prvkem inspirujícím návrh byla hromada hrubě nařezaného dřeva, která v místě u plánované terasy často čeká na zpracování k zimnímu otopu. Tyto myšlenky vedly návrh až k motivům hrubých dřevěných trámů – železničních pražců, které se promítají do návrhu záměrně masivní dřevěné kostry přístavby.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Polovina objemu je navržena jako otevřená s možností uzavření pomocí mobilních prvků, druhá polovina je navržena jako plně izolované zádveří, které je v letních měsících možno celé otevřít a propojit s terasou i zahradou.

Pražce jsou položeny rovněž i na terénu, kde vytváří široké pobytové schodiště do zahrady. S hlavní obytnou částí je přístavba propojena pomocí francouzských oken.

Pro zajištění přísunu maximálního množství světla do hloubky dispozice domu je část přístavby zastřešena transparentně.

Dům u kaštanu