?>

Rekreační chata
Plzeň, Lobzy

Rekonstrukce chaty spočívá v zachování spodní, zděné části stávajícího suterénu chaty a nově navržené horní části. Ve spodní části se nachází sklep a horní část je obytná. Objekt je zasazen ve svažujícím se terénu. Základní hmota je tvořena dvojicí plných stěn (SV a SZ), které chrání objekt před nepřízní počasí a dvojicí otevřených stěn, které umožňují nerušený vizuální kontakt s oběma pozemky zahrady. Barevné a materiálové řešení domu souzní s přírodním prostředím a podporuje charakter místa.

Provozní řešení

Objekt disponuje vstupy po obou otevřených stranách (JV a JZ). Vstup do sklepa v suterénu je situován do zádveří. Vstupy do hlavní obytné části se nachází pod velkorysou markýzou s transparentním zastřešením makrolonem. Hlavní obytnou část je možno bez omezení propojit s venkovním prostorem terasy.

Barevné a materiálové řešení, fasády

Dům je navržen s horizontálním dřevěným obkladem v přírodní barevnosti. Okenní otvory jsou pojaty velkoryse, aby se dům otevřel a opticky propojil se zahradou. Přehřívání objektu se minimalizuje použitím dřevěné markýzy a také venkovních stínících rolet, které mají i bezpečnostní funkci. Rolety jsou ve skrytém kastlíku umístěném v líci s fasádním obkladem. Okna jsou dřevěná v přírodní barevnosti. Klempířské prvky jsou v tmavě šedé barevnosti, předpoklad provedení z hliníku. Střecha je zvolena povlaková v minimálním sklonu, opatřená břidličným posypem šedé barvy, který koresponduje s dalšími doplňkovými prvky objektu.

Přístupová cesta k objektu je stávající z travnatých ploch zpevněných pomocí kamenných šlapáků.

Interiér

Interiér je pojat jednoduše, hlavní obytný prostor je maximálně otevřený, byla v něm umístěna malá kuchyňka a rohová krbová kamna, rozkládací postel a základní mobiliář, uzavřený je pouze prostor hygienického zázemí, v zádveří se nachází prostor pro šatnu.

.

Rekreační chata