?>

Rekonstrukce Marie
Luby - Aktuálně ve výstavbě

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a nástavba stávající stavby samostatně stojícího rodinného domu, který spolu s okolní zástavbou tvoří linii solitérních domů lemujících komunikaci z východní strany.

URBANISMUS

Dům je umístěn v západní části parcely se štítovou orientací vzhledem ke komunikaci.  Stavba stávajícího domu je dvoupodlažní, částečně podsklepená s polovalbovou střechou.

Sklon i tvar střechy zůstává zachován.

Objekt rodinného domu svým tvarem i objemem vychází ze stávajícího pojetí stavby. Pro umožnění smysluplného využití všech částí podkroví je nově zvýšena světlá výška této části pomocí nadezdívky.

ARCHITEKTURA

V rovině střechy je doplněn pultový vikýř, který přivádí světlo do podkroví. Dále je vně domu doplněno pobytové schodiště podél východní štítové stěny objektu v úrovni 1. NP, které propojí obytné místnosti přízemí se zahradou.

V obvodovém plášti jsou nově pojaty okenní otvory. Fasády jsou upraveny do čisté stabilní formy a symetrické kompozice oken.

Na východní fasádě v úrovni 1.NP jsou okna provedena jako francouzská s umožněním přístupu do zahrady. Nové členění fasády je provedeno rovněž na jižní a západní straně.

Na jižní straně se nachází nová střešní okna, která nasvětlují hlavní obytnou část i pokoje ve 2.NP. Hlavní obytná část je otevřena přes dvě podlaží až do úrovně krovu v místě původní půdy.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Fasáda je provedena z režného zdiva cihlové barvy, soklové zdivo je zachováno v původním charakteru z kamene, krytinu střechy tvoří falcovaný plech cihlové či šedé barvy. Výplně otvorů fasády tvoří hliníková okna a dveře v přírodním eloxu.

Rekonstrukce Marie