?>

REKONSTRUKCE VILY
Nebušice - dokončeno

Projekt řeší nové komplexní pojetí fasád a navazujících prvků rodinného domu včetně oplocení a mezilehlých zpevněných ploch.

MÍSTO STAVBY

Rodinný dům se nachází v klidné části Nebušic v ustálené zástavbě samostatně stojících vil. Terén parcely je výrazně svažitý a klesá severním směrem ke vstupu na pozemek. Kolem domu se rozprostírá malebná zahrada s původním bazénem. Zahrada včetně návrhu zahradního domku, zastřešení bazénu a sadových úprav bude předmětem navazující studie.

HISTORIE

Původní podoba vily je částečně patrná z leteckého i pozemního snímkování a souvisejících podkladů. Jednalo se o horizontálně pojatou stavbu ve svahu se zřetelně čitelným patrováním, výrazným soklem, klasickým pojetím oken s parapetem a prosklením členěným na drobné tabulky. Tomuto konceptu odpovídalo i romantické pojetí bazénu a zádlažby okolních ploch. K původnímu objemu domu byla v minulosti doplněna přístavba vstupního prostoru se zázemím a balkónem ve vyšších patrech. Přístavba byla původně pojata jako součást původní hmoty domu, i když její odlišná doba vzniku je zcela zřejmá a narušuje siluetu hlavní hmoty vily.

SOUČASNOST

Nazrál čas na změnu, která přenese celou stavbu do současnosti a oblékne dům do nového kabátu soudobého střihu. Celková rekonstrukce byla zahájena úpravou většiny otvorů ve fasádě, kdy byla původní okna s parapetem nahrazena za okna francouzská, čímž se celkové pojetí domu výrazně vertikalizovalo. Stavba dostala nové moderní výplně otvorů v antracitovém provedení povrchové úpravy rámů.

Dále byla provedena kompletní rekonstrukce interiérů, kde na neutrálním světlém pozadí zřetelně promlouvají velkorysé plochy dřevěné podlahy i obkladu stěn. Tuto základní kombinaci doplňují četné antracitové prvky solitérů, drobné barevné akcenty mobiliáře a přírodní motivy dekorací. Konečně byla zahájena i výstavba oplocení a dláždění na uliční hraně pozemku, kde původní rastr zděných sloupků a dřevěných plaňkových výplní nahradily kompaktní stěny světlého provedení, které netrpělivě čekají na výplně svých prázdných polí.

Tímto zahájením bylo jednoznačně definováno, jakým směrem se má stavba nadále ubírat.

Stavba musí být beze zbytku pojata jako svěží moderní solitér, který hrdě přiznává dobu rekonstrukce, aniž by se jakkoliv utápěl v historickém sentimentu. Musí rázně vykročit do 21. století a nezůstat stát na polovině cesty mezi minulostí a současností.

V návrhu proto čerpáme z historických inspirací volně a ve smyslu přeneseném do soudobého tvarosloví.
Jde nám především o citlivé navázání na zahájené úpravy exteriéru i interiéru tak, aby výsledkem byl jeden čitelný rukopis rekonstrukce.
Usilujeme o očištění základní hmoty vily, u které ve světle nového pojetí oken také posilujeme vertikální charakter zrušením soklu.

TROJICE OS

Na základní figuru navazují tři specifické osy se stejným členěním:

X

První horizontální osou je oplocení na hraně ulice. Plné plochy stávajících zdí doplňují subtilní ocelové lamely kladené kolmo na nosné rámy, které v čelním pohledu představují maximálně propustnou výplň, v šikmých pohledech naopak skýtají maximální soukromí na pozemku. Jejich podoba je odvozena od původních plaňkových výplní otočením o 90°.

Y

Druhou horizontální osou je spojnice vjezdové brány, komunikací, hlavní obytné části, terasy, pergoly a bazénu. Zde navrhujeme velkoformátovou betonovou dlažbu výrazně podélného charakteru, která se vyrovnává se svažitým terénem a podle potřeby se nenásilně mění na schodiště, rampy, či rovné úseky se zachováním identického spárořezu. Dlažba zároveň v místě napojení na hlavní obytnou část vhodně navazuje na stávající dřevěnou krytinu.

Z

Třetí vertikální osa představuje nově pojednaný přístavek se vstupem. Ten je nyní materiálově odlišen od hlavní figury vily a pravdivě přiznává rozdílnou dobu vzniku. Obklad navrhujeme z dřevěných prken přírodní barevnosti, které navazují na pojetí interiéru. Šířka prken odpovídá šířce lamel oplocení a dlažbě komunikací. Za obkladem je možné mj. ukrýt stávající rušivý svod dešťové kanalizace ze střešní terasy či dvířka technického zázemí.

DOPLŇKY

Ve stejném obkladu navrhujeme i provedení lodžií na jižní straně, které evokují vytažené schránky z hlavní hmoty do prostoru. Schránkou v přízemí je navržená pergola typu FLAT, s vodorovným provedením a střechou z exteriérové plachtoviny, kterou je možné zatažením pod střechu domu zcela schovat a v pohledu zůstane pouze subtilní ocelový rám. Pergola je doplněna o screenovou roletu z jižní strany, integrované osvětlení a případně systém ocelových lanek pro lokální výsadby popínavých rostlin.

U hlavního vstupu navrhujeme nový výrazný solitér plechového schodiště s podestou a krytím skleněnou markýzou pro pohodlný vstup do domu.
Návrh doplní dvojice kruhových svítidel u vstupu a vjezdu do garáže, která vyváží proporce fasád, naváže na interiérové prvky a osvěží jinak přísné pravoúhlé tvarosloví. Terasu u pergoly oživí výrazný barevný akcent mobiliáře v kombinaci s přírodními prvky.

REKONSTRUKCE VILY