?>

RD LIBOC
PRAHA - DOKONČENO

Projekt řeší novostavbu řadového rodinného domu v místě odstranění ruiny původního stavení.

ŠIRŠÍ VZTAHY

Pozemek se nachází v klidné lokalitě nedaleko Divoké Šárky a obory Hvězda. Na začátku 20. století se začala rozšiřovat zástavba za železniční trať podél ulic Libocká a Špotzova. Ve 20.-50. letech je zastavěno území mezi tratí a nynější Evropskou ulicí. Od sedmdesátých let 20. stol. dochází k demolici některých statků a na jejich místě vznikají panelové domy. Nová výstavba probíhá i na počátku 21. století na dosud volných plochách i na úkor starší zástavby. Samotná ulice Špotzova je jednosměrnou komunikací, která nabízí možnost podélných parkovacích míst a je lemována chodníky po obou stranách. V současnosti je dotčený pozemek stavebníka zastavěn původním objektem, který je v havarijním stavu a je nutno jej odstranit.

Okolní zástavba je souvislá a stabilizovaná, tvoří ji původní řadová zástavba Liboce, slouží převážně pro bydlení rezidentů.

URBANISMUS A ARCHITEKTURA

Stavba svou hmotou vychází z původní zástavby v místě. Doplňuje řadovou zástavbu v ulici Špotzova na hraně pozemku. Jedná se o jednoduchý obdélníkový tvar se sedlovou střechou, která svou okapovou hranou i hřebenem navazuje na sousední objekt řadové zástavby. Fasáda má klidné, stabilní pojetí v duchu minimalismu.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Dům je vyzděn z dutinových cihel opatřených omítkou s bílým nátěrem. Střechu doplňuje prvek opakujících se vikýřů. Krytina střechy je plechová v grafitové barvě. Hliníková okna i prvky oplechování jsou provedeny rovněž v grafitové povrchové úpravě.

RD LIBOC