?>

PRAGovka science center
Praha Vysočany

Hala č. 19 se nachází v Praze Vysočanech v bývalém průmyslovém závodě Praga a byla postavena mezi lety 1938-1942. Jedná se o železobetonovou monolitickou čtyřlodní halu. Její konstrukce byla na svoji dobu velice pokroková. Prostřední dvě lodě horního patra jsou zaklenuty tenkou železobetonovou skořepinou. Hala je ze je z ¼ jednopodlažní a ze ¾ dvoupodlažní.

Tématem, které jsme se pokusili umístit do prostor této haly, je tvz. science centrum s doprovodnými funkcemi. Science centrum je veřejná zábavně-vzdělávací instituce, kde se nacházejí interaktivní exponáty. Návštěvník si na nich sám vyzkouší fyzikální, matematické či jiné principy. Tato funkce je příhodná, protože v této části areálu z hlediska urbanistického návrhu se bude nacházet klidná oblast s volnočasovými aktivitami v blízkosti parku a říčky.

Dále jsme zvolili motiv, kterým by se vyznačovalo toto konkrétní science centrum – je jím archimédova spirála, na jejímž principu fungují všechny šrouby a šroubky, tedy základní prvky strojírenských odvětví, která se v této lokalitě po celá desetiletí uplatňovala.

Hmotové řešení objektu zůstalo kromě jižního traktu stejné. V návrhu jsme docílili otevření prostor science centra směrem na jih do zahrady, a proto se nejjižnější trakt zastřešený plochou střechou změnil. Použili jsme křivku skořepiny shedů a zkopírovali ji i na tuto loď, která je nyní lehká, skleněná, transparentní. Toto řešení podpořil i stávající stav objektu, protože z jižní strany nebyly dochovány původní okenní otvory a tato fasáda ztratila v průběhu let svoji původní industriální krásu.

PRAGovka science center