?>

Pod křídly domova
Benešov u Semil

Projekt v rámci vyzvané soutěže o návrh řeší podobu objektu nového Domova služeb sociální péče Tereza. Domov poskytne kompletní zázemí pro dvě domácnosti po šesti klientech s pečovateli.

Popis lokality

Řešený stavební pozemek se nachází v malebné údolní krajině meandrující řeky Jizery. Jedná se o území Podkrkonoší s výrazným geomorfologickým členěním. V předmětné části obce je možné snadno objevit dochovanou stopu původní typické venkovské zástavby výrazně obdélného půdorysu se sedlovou střechou. Domy jsou orientovány po vrstevnicích a rovnoměrně rozprostřeny po celém svahu úbočí vrchu Mošna.

Místo stavebního záměru se nachází v nejnižší pozici na úpatí svahu v těsné návaznosti na hlavní průjezdnou komunikaci, která představuje jeden z limitů využití pozemku. Terén na pozemku je svažitý směrem k západní hraně a na šířce parcely nastoupá o výšku jednoho plného podlaží. Charakter místa je zásadně utvářen také okolní zástavbou zejména v podobě rozsáhlého komplexu bývalé textilní továrny po jedné straně a bytovou zástavbou na straně druhé. Severním a jižním směrem se pozemek naopak otevírá do údolní krajiny s panoramatickým výhledem. Severním směrem se navíc nachází výrazná pohledová dominanta vily Domova Tereza, která souvisí s návrhem i provozní provázaností.

Urbanisticko – architektonické řešení

V návaznosti na zadání provozu dvou domácností navrhujeme dvě základní hmoty, které svým pojetím a pozicí reagují na podmínky v místě a návaznosti na okolí. Jedná se o hmoty výrazně obdélného půdorysu orientované ve svahu po vrstevnicích. Oba domy jsou opatřeny sedlovou střechou, jejichž siluety ctí charakter původní zástavby v okolí a zároveň z horizontu chodce rámují výhledy z pozemku i na něj žádanými směry při zachování maxima denního světla, kontaktu s oblohou a kopcovitou krajinou na pozadí. V rámci pozemku jsou stavby situovány tak, aby maximálně využily benefity místa, kterými jsou zejména výhledy do otevřeného prostoru severojižním směrem. Hmoty ve svém středu zároveň formují chráněný prostor zahrady, který je tímto zbaven zátěže od hlavní průjezdné komunikace i okolních budov. Kompozice dvou vzájemně pootočených hmot uzavírající se severním směrem pohledově vede do místa dominanty vily Domova Tereza a jižním směrem se naopak otevírá do volné krajiny.

Středem areálu protéká hlavní cesta inspirovaná meandry Jizery, která spojuje oba protilehlé vstupy na pozemek. Jižní vstup ústící do zahrady slouží především pro klienty, severní vstupy zajišťují provoz personálu a zásobování. Kompozici základních hmot na jižní a východní hraně pozemku doplňuje lem zeleně v podobě vyšších výsadeb ovocných stromů a keřů.

Přízemí hlavní dvojice domů je celé věnováno klientům tak, aby se cítili ve svojí vlastní domácnosti maximálně přirozeně a nerušeně. Kolem centrální části pozemku jsou v přízemí situovány pokoje, které umožňují celoroční kontakt s klidným prostředím zahrady. Vnitřní obvod navržené stavby lemují kryté terasy, které jsou bezbariérově přístupné z každého pokoje, a které spojují všechny části zástavby do jednoho celku. V rámci okenních sestav každého pokoje je počítáno s integrovanou lavičkou, která podpoří sousedské rozhovory či umožní nerušeně sledovat dění v centrální části. Tím klienti získávají možnost posezení venku i za nepříznivého počasí a mají zajištěn výhled do zeleně z každého pokoje. Ohraničený dvůr funguje jako oáza klidu, přináší pocit bezpečí a ochrany. V těžištích dispozic se nachází hygienická zázemí a drobné doplňkové provozy v návaznosti na technické vstupy a zásobování.

Dvě hlavní hmoty domácností spojuje lehká centrální část s provozy společných prostor – kuchyně, jídelny a společenské místnosti. Tato hmota se jako lávka nad řekou volně vznáší nad procházející centrální cestou a podporuje průhled skrz celý areál severojižním směrem. Společenské části obou domácností je možné variabilně dělit či spojovat dle aktuální potřeby pomocí mobilních akustických příček. V tomto prostoru se mohou konat kulturní události, slavit Vánoce, narozeniny klientů apod. Rozšíření společenských částí do zahrady představuje terasa s pergolou, která dotváří vnitřní zastřešený okruh. Zde může být pro případ hezkého počasí situována i venkovní jídelna.

Východní hmota využívá pozice ve svahu a pracuje s přirozeným sklonem terénu tak, aby bylo možné bezbariérově zpřístupnit i celý prostor střechy. Vzniká tak velkorysá střešní zahrada jako náhrada za zastavěnou plochu. V rámci tohoto prostoru najdeme skleník, druhý altán a prostor zázemí, skladu, případně i malé dílny. Vyvýšený prostor střešní zahrady poskytuje návrhu zcela novou přidanou kvalitu díky přehledu o celém území, bezprostředním kontaktům s okolním světem i výhledům do vzdálenější krajiny.

V podkroví západní části je umístěno zázemí personálu a hlavní technické zázemí objektu. Sedlové střechy s příhodnou orientací i sklonem je možné doplnit systémem fotovoltaických panelů, které zajistí značnou míru soběstačnosti celého areálu.

Doplňkové hmoty představuje dvojice přístřešků s plochou zelenou střechou. Objekty plní funkci krytých parkovacích stání a garáže pro auta i kola na severu či altánu s krbem a zázemím na jihu. Na pozemku dále najdeme jahodovou stěnu ve svahu, ohniště, ovocný sad, jezírko, místo pro sezónní umístění bazénku, sprchu a mobiliář soustředěný na terasách či volně v zahradě.

Barevné a materiálové řešení

Oba z dvojice hlavních domů, ač stejné ve hmotě, jsou zcela svébytné v barevném a materiálovém provedení. Vyjadřují tak navenek individualitu každé domácnosti při zachování harmonického celku. Objekt umístěný na hraně pozemku u komunikace je vystavěn jako tradiční zděná omítaná stavba ve světlém provedení fasád. Stavba pluje na stávající kamenné opěrné zdi na hraně komunikace. Dům je opatřen plechovou falcovanou tmavě šedou střešní krytinou. Východní objekt svým pojetím plynule přechází k přírodnímu prostředí. Jedná se o dům částečně zapuštěný ve svahu, plášť zdobí kamenný obklad z lokálního zdroje. Na masivním podkladu spočívá lehká střešní konstrukce ocelových rámů a skleněných výplní, či zelená extenzivní střecha v severní třetině hmoty sedla. Tím v místě vzniká nevšední dialog dvojice domů, dvojice barev a textur tak odlišných, a přesto stejných ve svém tvarosloví. Jednotícím prvkem návrhu jsou také dřevěné konstrukce, které tvoří prstenec vnitřního ochozu i základní materiál doplňkových staveb altánu a garáže.

Koncepce zahrady a zelených střech, modrozelená infrastruktura

Objekt domu přímo navazuje na zahradu. Každý klient má ze svého pokoje výhled do zahrady, pohled do zeleně má prokazatelně pozitivní vliv na zdraví a psychiku člověka.

Celý areál je protnutý hlavní meandrující cestou z propustného betonu. K této hlavní cestě je přidružena bezbariérová okružní cesta, která tvoří pomyslný přítok a vede nás na střešní zahradu se skleníkem, kde se mimo zimní zahradu, nachází i druhý altán a dílna se zázemím, jako je technická mísnost, bezbariérové hygienické zařízení a také schodiště do 1.NP. Z kryté terasy, která lemuje dům, můžeme vejít tzv. suchou nohou do jednoho z altánů. Zde se nachází bezbariérové hygienické zařízení, vhodně umístěné z hlediska pobytu v zahradě. Dále je tu uzamykatelný sklad pro uložení potřebné zahradní techniky, jako je sekačka na trávník nebo přenosný gril a dřevo. Hmota skladu a hygienického zařízení tvoří účinný filtr a oddělí tak hluk a prašnost z hlavní komunikace od chráněného prostoru zahrady. V altánu je umístěn zahradní krb, který nabízí posezení a grilování i za nepříznivého počasí. V jihovýchodním cípu zahrady se nachází kamenné ohniště, které je stejně jako obklad domu a veškeré kamenné prvky, navrženo z místního lomového kamene. Ohniště je půdorysně kruhového tvaru, z jedné poloviny je obvod kopírován dřevěnou lavicí. Klienti zde mohou grilovat nebo jen odpočívat. Ohniště je usazeno do květnaté louky a stávajícího ovocného sadu.

Část zahrady je navržena především pro potřeby relaxace a odpočinku. Zahradu nazýváme „zahradou šesti vjemů“ – zahradu barev, vůní, struktur, chutí, zvuků a relaxace. Zahradu barev představuje květnatá louka, barevně kvetoucí trvalky jako jsou různé kultivary třapatky nachové, šalvěje hajní, okrasné traviny a kvetoucí nejedovaté a beztrnné keře. Květnatá louka má snadnější údržbu než trávníková plocha, sekání probíhá pouze 2x do roka. Zároveň se proměňuje v čase tím, že během ročních období vykvétají další jiné druhy. Navržené trvalky a traviny se ladně pohybují ve větru, čímž mají pro pozorovatele uklidňující charakter. Zahrada vůní zahrnuje výsadby bylin jako je například levandule lékařská, máta peprná či měsíček lékařský. Tyto rostliny mohou být následně využívány při přípravě pokrmů v kuchyni nebo jako suroviny pro výrobky (např. suchá vazba, dekorace), které klienti v rámci dílen vyrábí a následně prodávají. Zahrada struktur zahrnuje veškeré použité materiály – je to tedy dřevo (prvky jako jsou terasy, lavice na sezení, houpací lavice), dále místní lomový kámen (dlážděná plocha, obklad domu, venkovní schodiště, jahodová stěna, ohniště, zahradní krb), vodopropustný beton (materiál hlavní areálové cesty), udržovaný trávník a vegetace. Zahrada chutí – klienti si mohou sami vypěstovat ovoce a zeleninu, kterou mohou poté zpracovat v kuchyni. V zahradě je navržena solitérní třešeň ptačí, která bude poskytovat stín v horkých letních dnech. Dále se jedná o ovocné keře jako jsou borůvky, rybízy či muchovník. Ve střešním skleníku pak můžou být pěstována například rajčata, okurky, papriky, různé druhy salátů a další plodiny. V zimě může skleník sloužit jako zimní zahrada. Zahradu zvuků tvoří vegetace lákající motýly, hmyz a ptáky. Druhy jako motýlí keř, sporýš či luční směs budou přitahovat tyto živočichy a budou zajímavým pozorovacím předmětem pro klienty. Zahradu relaxace představuje místo pro aktivní odpočinek. Zahradnická činnost funguje jako terapeutický nástroj pro každého. Klienti mohou pěstovat rostliny ve střešním skleníku, kde se nachází vyvýšené záhony přizpůsobené pro pohodlnou práci klientů na invalidním vozíku. Dále můžou být rostliny pěstovány ve vyvýšených truhlíkách na terase nacházející se u části kuchyně a jídelny. Do této části také spadá jahodová stěna, která je terasovitě uspořádána ve svahu a nachází se na ní dřevěné lavice pro možnost posezení.

V zahradě se nachází houpací lavice, otevřené venkovní posezení u ohniště, kryté posezení s krbem v altánu, skleník v rámci střešní zahrady, střešní altán, zahradní sprcha zakomponována v kamenném obkladu u jahodové stěny, zahradní jezírko, lavičky, sedací a houpací lavice, volná trávníková plocha pro umístění nafukovacího bazénku, sušáku na prádlo a volnou hru klientů. V ovocném sadu mohou být umístěny houpací sítě a krmítka pro ptáky či hmyzí domky, pítko pro ptáčky se nachází v severní části pozemku, kde jsou také uzamykatelná stání na kola a prostor pro odpad.

Na doprovodných objektech jako je garáž, altán, společenská část a dílna se zázemím je navržena extenzivní zelená střecha a lanka s popínavými rostlinami. Zelená střecha má jak estetickou, tak především ekologickou hodnotu. Dokáže chránit hydroizolaci i konstrukci střechy před klimatickými vlivy jako jsou např. kroupy, čímž výrazně prodlužuje její životnost. Produkuje kyslík, filtruje částice prachu a nečistot ze vzduchu, absorbuje škodliviny, má tepelně izolační účinek, čímž zabraňuje přehřívání střechy. Pomáhá také ke zvyšování biodiverzity, protože vytváří prostor pro život hmyzu. Pro obyvatele okolních bytových domů bude pohled na zelené střechy také benefitem.

Hospodaření s vodou – část srážkové vody akumulují zmiňované zelené střechy. V trávníkových plochách budou umístěny rezervoáry srážkové vody, která bude jímána z veškerých střech a zpevněných ploch a dále využívána jako užitková voda pro zalévání, mytí techniky apod.

Jako oplocení celého pozemku je navržena kombinace živého a kovového plotu.

Pod křídly domova

Návrh vytváří opravdový domov, který poskytuje oporu a zázemí ve všech potřebách klientů. Místo, kde je možné se bezpečně schovat „pod křídly“ a nerušeně si užívat klid zahrady s průhledy do krajiny. A stejně tak základní tábor, odkud je možné vyjít do světa, získat přehled o blízkém i vzdáleném okolí, navázat společenské kontakty s ostatními klienty i sousedy a být aktivní v rámci nejrůznějších činností v celém rozsahu areálu. Dvě svébytné domácnosti v souznění jako dvě strany jednoho listu, dva břehy jedné řeky…

Pod křídly domova