?>

LESOPARK OLGY HAVLOVÉ
PRAHA

Aktuálně pracujeme na projektu lesoparku Olgy Havlové, který ukrývá zapomenuté území ve stínu Jižní spojky u meandrů Botiče. Návrh vychází z urbanistické studie Botič a přinese celkovou obnovu tohoto dnes neudržovaného místa rychlé propojky, které má však vysoký potenciál.

Idea

Nosnou myšlenkou revitalizace je vytvoření tématických vycházkových okruhů – naučných stezek, které seznámí návštěvníky s faunou a flórou podél toku Botiče. Tyto okruhy nenásilnou formou zpřístupní celé území při zachování přírodního charakteru místa.

Stávající stav

V současné podobě místo představuje zarostlý neudržovaný prostor s funkcí rychlé propojky bez zastavení. Nepřehledný prostor může zejména ve večerních hodinách působit nebezpečným dojmem. Od kontaktu s vodou jsou místní pěšiny odděleny bujnou vegetací převážně náletového typu. Samotné koryto potoka je zde rovněž neudržované a místy zanesené naplaveným odpadem. Zvuk tekoucí vody a zpěvu ptáků nejprve přehlušuje nedaleká kapacitní komunikace, později v hloubi území se však situace otáčí a návštěvníci nalézají potřebný klid a spojení s přírodou. V současné době probíhá projektová příprava revitalizace části území, která se soustředí zejména na potoční prostor, vytváří vhodná protipovodňová opatření a nové ostrovy. Navazující lesopark však na smysluplné využití stále čeká. Potenciál zapomenutého místa meandrů Botiče ve stínu Jižní spojky je veliký…

Návrh

Hlavním cílem návrhu vycházejícím z urbanistické studie je vytvoření vycházkových okruhů v území. Okruhy sloužící jako naučné stezky budou tématické – fauna a flora podél Botiče, člověk a voda, ochrana životního prostředí a v neposlední řadě připomínka osoby Olgy Havlové – milovnice přírody, podle které je celý lesopark pojmenován. V srdci území navrhujeme altán, který tvoří výchozí bod pro všechny části naučné stezky. Poskytuje úkryt před náhlou nepřízní počasí, svojí pozicí v místě křížení všech cest zajišťuje potřebnou sociální kontrolu pro správné užívání tohoto místa. Stavba zároveň slouží jako velký rozcestník pro navigaci na jednotlivé části okruhu. Návštěvníci si mohou chytrým zokruhováním nastavit délku i téma vycházkové trasy podle svých možností i nálady. Okruh flory je reprezentován obnoveným sadem v jihovýchodní části území, okruh fauny je situován v jihozápadní části a najdeme zde mj. psí louku, hmyzí hotel, místa pro rybaření a přípravu pro napojení budoucí stezky v korytě a lávky přes náhon. Okruh člověk a voda se nachází severovýchodním směrem a navrhujeme zde pobytový palouk s grilem, rozvolněné přírodní cvičební a herní prvky. Tyto tři okruhy představují hlavní zjevnou náplň území. Existuje však ještě jeden „tajný“ okruh, který doplňuje čtyřlístek ramenem Botiče s meandrem. Jedná se o okruh s myšlenkovým přesahem, který nebude pro každého. Tomu odpovídá i pojetí přístupu překročením vody po kamenných šlapácích. Na ostrově v meandru objeví hrstka návštěvníků kamenný meditační kruh stejného půdorysu jako altán a vzpomínkovou tabuli či umělecké dílo reprezentující osobnost Olgy Havlové. Ve stejném místě bude také akcentováno téma životního prostředí a udržitelnosti pro budoucí generace. Tento druhý – přírodní altán jemně dokreslí pestrobarevné ptačí budky zavěšené na stromech.

LESOPARK OLGY HAVLOVÉ