?>

krkonoše vs. šumava
krkonoše

Projekt řeší stavbu samostatně stojícího rodinného domu, který spolu se souborem podružných staveb (stodola, sklep ve svahu a terasa) formuje ve svém středu chráněný prostor dvora.

URBANISMUS

Jedná se o klasické řešení samostatné selské usedlosti v kopcovitém terénu Podkrkonoší. Dům i obslužný objekt ctí půdorysné stopy původního souboru staveb včetně orientace hřebenů střech vzhledem ke komunikaci.

Stavba domu i obslužného objektu je jednopodlažní s obytným podkrovím se sedlovou střechou krytou falcovaným plechem.

Objekt rodinného domu svým tvarem i objemem vychází z klasického archetypálního stavení zástavby selské usedlosti. Obdélný půdorys ctí pozice a proporce původních staveb.

V rovině střechy je u stavení doplněn pultový vikýř, který přivádí dostatek světla do podkroví a umožňuje jeho smysluplné využití. Vikýř poskytuje panoramatické pohledy do údolí.

Dále je vně domu doplněna krytá terasa podél jižní stěny objektu v úrovni 1. NP, která opticky propojí obytné místnosti přízemí se zahradou a okolní krajinou.

ARCHITEKTURA

Fasády jsou navrženy do čisté stabilní formy a symetrické kompozice oken. Fasády stavení tvoří převážně omítka, která je doplněna lokálním použitím přírodního dřeva.

Tento signifikantní prvek se promítá v návrhu přestavby do podoby posuvných dřevěných okenic, které poskytnou ochranu proti přehřívání a zabezpečení objektu v době nepřítomnosti.

Ve východním štítu je provedeno velkorysé prosklení do hlavní obytné části na výšku dvou pater. Prosklené plochy ve štítech budou překryty pevným rastrem modřínových latí v duchu klasické zástavby okolí.

U obytného stavení se jedná o obklady a okenice v horizontálním členění, což podporuje stabilní pozici a horizontální charakter domu usazeného v terénu po vrstevnici.

Fasády obslužného objektu tvoří provětrávaný obklad z modřínových latí kladených na svislo, aby se umocnila vertikalita domu ve svahu posazeného kolmo na vrstevnice.

Oba objekty spojuje prosklený krček, který bude rovněž opláštěn dřevěným laťováním ve svislém kladení.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Materiálové řešení čerpá inspiraci z charakteru místa – jedná se o kombinaci bílé lomené omítky na obytném stavení, přírodního dřeva na doplňcích a podružných stavbách, střech z tmavě šedého falcovaného plechu a kamenného soklu domů i terasy z pískovce.

Celý obslužný objekt i nová část obytného stavení budou provedeny jako zděné stavby z jednovrstvého cihelného zdiva na betonové základové desce, budou zatepleny v úrovni střechy minerální vlnou.

Fasáda je provedena u obytného stavení jako kontaktní v systému omítek, u obslužného objektu se jedná o provětrávaný dřevěný obklad na roštu kotveném do zdiva.

Soklové zdivo bude provedeno v obkladu z přírodního kamene (pískovec). Objekty budou zastřešeny za použití klasického krovu vaznicové soustavy se systémem kleštin.

Výplně otvorů fasády tvoří dřevohliníková okna a dveře, interiérové dveře jsou dřevěné obložkové přírodní.

Návrh vytvořen ve spolupráci s ateliérem basepoint s.r.o.

krkonoše vs. šumava