?>

Pivovar
DOMAŽLICE - 1. místo v mezinárodní soutěži - DOKONČENO

Ocenění:
1. místo v mezinárodní architektonické soutěži
Nominace na celostátní Stavbu roku od odborné poroty – finalista
Stavba roku Plzeňského kraje 2020

Odborná porota tento titul udělila za „dokonalé skloubení funkčnosti a moderního řešení stavby vzhledem k jejím památkovým hodnotám a stávajícímu urbanistickému řešení.“

HISTORIE MÍSTA

Značná část areálu pivovaru byla bohužel již před naším příchodem do Domažlic srovnána se zemí a na jejím místě vzniklo nové obchodní centrum s obřím parkovištěm.

Dříve než mohl stejný osud potkat také poslední část (starou a novou sladovnu s věží hvozdu uprostřed), byl naštěstí areál prohlášen za kulturní památku.

SOUTĚŽ A PROJEKCE

Následně byla vyhlášena soutěž na záchranu posledního fragmentu, který se měl proměnit na kulturní centrum s širokou nabídkou aktivit, a kde se měla rovněž obnovit tradice výroby piva ve formě minipivovaru. V roce 2012 byly vyhlášeny výsledky mezinárodní architektonické soutěže, ve které náš tým uspěl a zaujal odbornou porotu originálním řešením novodobých provozů citlivě zasazených do původních prostor s důrazem na zachování historických kvalit a návazností na širší centrum města. Od té doby probíhala nepřetržitě projekční činnost, kterou bylo nutno z hlediska finanční náročnosti výstavby etapizovat.

REALIZACE

V roce 2015 byla v srpnu slavnostně otevřena první zrekonstruovaná část – centrální věž – hvozd, který původně sloužil pro sušení sladu. Návštěvníci vstupují přímo do monumentálního historického hvozdu a mohou si vychutnat otevřenost netradičního prostoru členěného pouze systémem skleněných lávek v duchu původních plat pro sušení sladu. Skrze skleněnou podlahu v recepci mohou nahlédnout do srdce minipivovaru – varny, která se nově nachází v prostoru původního topeniště pod recepcí. V nárožní věži se nachází veškeré zázemí a řídící systémy potřebné pro postupné napojení všech pater obou křídel, které byly předmětem následné rekonstrukce.

Ta provozně připojila k centrálnímu hvozdu i obě křídla – západní novou sladovnu a jižní starou sladovnu, která byla stavebně výrazně upravena z důvodu nového řešení jihovýchodního nároží. Zde stával kolmo posazený objekt pivovarského domu, který okapovou orientací do ul. Komenského uzavíral celý soubor staveb. Tento dům byl v minulosti necitlivě ubourán pro umožnění výstavby komunikace k nákupnímu centru. Zbylé torzo se slepou fasádou již důstojně neplnilo funkci nárožní dominanty a bylo v návrhu zakomponováno do jednotné hmoty jižního křídla, ze které do místa nové terasy vybíhá pouze původní zaklenutá část suterénu jako poslední připomínka bývalého domu. Novodobý původ této části byl pravdivě přiznán v odlišném materiálovém řešení, kdy byla celá nově vzniklá hmota jižního křídla obalena pláštěm z tahokovu.

V létě roku 2020 byl celý areál slavnostně otevřen a po dlouhém čtvrtstoletí byla v Domažlicích znovu zahájena výroba piva.

Komplex obsahuje městskou knihovnu, komunitní centrum, víceúčelový sál, divadelní scénu, muzeum pivovarnictví a sklářství, vertikální galerii ve hvozdu, galerii v podkroví nové sladovny, restauraci s pivnicí a v neposlední řadě obnovenou výrobní technologii minipivovaru.

Návrh vytvořil Ing. arch. Václav Matějka ve spolupráci a na objednávku ateliéru MEPRO s.r.o.

www.pivovardomazlice.cz

Pivovar