?>

Hotel Beránek
Klatovy - dokončeno

Záměr si klade za cíl vyřešit nejen přístavbu kryté terasy ke stávající hotelové restauraci, ale zároveň také revitalizovat celé průčelí hotelu do jednotného soudobého celku s ohledem na atraktivní pozici domu v rámci nově plánované „městské promenády“.

Historie

Hotel Beránek byl projektován a budován v letech 1968 -1970, kdy byl předán do provozu a v roce 1971 byl slavnostně uveden. Byl vystavěn ve stylu „družstevního konstruktivismu“ a pojmenován podle bývalého hostince U Bílého beránka, který stával v sousedství. Součástí objektu byla jídelna pro 146 hostů, výčepní místnost a snack bar. V prvním patře byl situován salonek a 14 pokojů se 44 lůžky. Každý pokoj byl vybaven vlastním hygienickým zázemím.
Roku 1977 byla vyprojektována přístavba v rámci dvorního traktu. První velká rekonstrukce interiérů proběhla v r. 2018. Hotel nyní disponuje restaurací s kapacitou 140 míst vč. salónku pro 40 hostů.
Nabízí ubytování pro 56 hostů v pokojích různých typů a součástí areálu je také parkoviště pro 20 vozů.

Stávající stav

/Před aktuálně probíhající úpravou fasády/

Zatímco interiér hotelu a restaurace zaznamenal poměrně zásadní proměnu při celkové modernizaci, exteriér zejména v uliční části zůstal krom dočasných barevných experimentů bez zásadních změn. Použité materiály odpovídají době vzniku stavby a jsou zejména u kompletačních konstrukcí za hranou životnosti (reklamní výstrče, zábradlí lodžií, mobiliář).

Nový projekt by měl vyřešit mj. soudobé provedení polí zábradlí, soulad celé stavby (barevného i materiálového řešení) v duchu lehkého konstruktivismu, doplnění prvků vnějšího stínění a rovněž podpořit vztah exteriéru s interiérem.
Hlavní hmota průčelí a nosná konstrukce je v pořádku a je možné ji využít jako kvalitní základ pro nový návrh.

ZADÁNÍ

Vstupní podmínkou zadavatele je vytvoření přístavby terasy s pevným zastřešením, která v ideálním případě nabídne kolem 60 míst pro hosty. Terasa by měla být z provozních důvodů přístupná přímo z prostoru restaurace. V rámci realizace terasy je možné upravit i navazující parter ulice.

IDEA

Koncept návrhu je v souladu se schválenou územní studií, která předpokládá vytvoření nového parteru celé oblasti charakteru městské promenády – bulváru, který (na rozdíl od stávajícího řešení) správně upřednostňuje pěší provoz před automobilovým. Na návrh je tedy potřeba nahlížet v širších souvislostech než nabízí dnešní uspořádání parteru s dominantním parkovištěm a zbytkovou plochou po dopravním řešení pro pohyb pěších. Ideálním řešením by měl tedy být návrh s jasnou celkovou vizí stavu po realizaci programu územní studie, který je zároveň etapizovatelný a dokáže pružně reagovat na situaci v okolí a počet aktuálně požadovaných parkovacích stání.

Samotný návrh vychází z podstaty původního domu – konstruktivismu, který se v rané fázi prolínal s funkcionalismem – tedy z čisté elegance lehké nosné konstrukce bez zbytečných příkras a barev. K domu přidává jediný prvek, který zajistí funkci stávající terasy, krytého vstupu i nové terasy. Jedná se o lehkou rámovou konstrukci, která se vznáší nad zemí, a která vychází z rastru vystupujících lodžií. Předsazené konzolové prvky se společně promítají na pozadí hlavní fasádní zdi a přenášejí na ni hru světla a stínu. Přidaná hmota terasy umocní vyznění původního objektu, zároveň bude při bližším průzkumu snadno identifikovatelná jako pravdivý novotvar díky odlišnému materiálovému řešení – montované rámové konstrukci z plechových profilů. Toto řešení zajistí také snadnou etapizovatelnost při zachování hlavní myšlenky návrhu v libovolné etapě.

Čistý koncept nosné konstrukce je doplněn o plechové zábradlí antracitové barvy v jednotném duchu celé fasády.
V rámci polí zábradlí mohou být prořezáním plechu umístěny reklamní prvky hotelu a restaurace, u pokojů případně může být zvolen i plech perforovaný, který však zajistí dostatečné soukromí ubytovaným hostům.

Posledním uvažovaným prvkem návrhu jsou dřevěné / variantně látkové / rolety v přírodním provedení.
Rolety zajistí (při orientaci jihozápadním a západním směrem) velmi potřebné vnější stínění, příjemný pobyt na terase i v pokojích v letních měsících, pro pokoje navíc i soukromí a protihlukovou clonu. Rolety jsou vedeny v zaoblených kovových profilech a jako měkký prvek zjemňují celkový přísný rastr nosné konstrukce. Zároveň přinášejí návrhu prvek nahodilosti – rozehrávají fasádu v mnoha obměnách dle aktuální situace a využití jednotlivých pokojů. Zvolené řešení přinese soulad exteriéru a interiéru stavby.

Hotel Beránek