?>

Revitalizace brownfieldu
LÍNY

Návrh řeší revitalizaci brownfieldu v místě bývalého zemědělského družstva v obci Líny. V areálu se nachází soubor staveb převážně za hranicí své životnosti. Domy jsou většinou zcela opuštěné a neslouží již žádnému účelu, u některých hrozí zřícení. Do tohoto místa vstoupil před časem investor se záměrem revitalizace nevyužívaného areálu pro potřeby třídění a zpracování nezávadných odpadů charakteru obalových materiálů. V areálu již funguje jeden halový prostor a nyní je potřeba doplnit provoz o další halu, která využívá pozice stávajícího objektu. Navržená centrální hala je obdélníkového půdorysu s volnou dispozicí pro univerzální využití. Je opláštěna antracitovým plechem, který slouží jako decentní pozadí a plátno pro projekci dvou přístaveb klasického tvarosloví. Doplňkové objekty dále člení hmotu centrální haly a dávají jí vhodné měřítko. Přístavby slouží pro zázemí personálu a vedení provozu. Fasády jsou provedeny v režném zdivu, které se hojně vyskytuje na okolních stávajících budovách, z nichž některé je možno zachovat a využít i pro novou náplň.

 

Revitalizace brownfieldu