?>

Galerie U Bílého jednorožce
Klatovy

Projekt řeší úpravu vstupních prostor galerie – hlavní recepci s lobby v přízemí objektu a prostor pro vernisáže s recepcí v rámci 2.NP. Ve stávajícím stavu jsou prostory již samy o sobě výrazné díky klenbám v přízemí a dřevěnému malovanému trámovému stropu v patře. Návrh si klade za cíl tyto hodnotné historické prvky pouze jemně doplnit o požadované funkce a podpořit tak jejich vyznění.

Navrhuje se jednoduché nadčasové pojetí recepčních pultů se specifickým vztahem k místu návrhu. Oblé recepční pulty se odpoutávají od stěn domu, plují volně v prostoru a svým „jedním rohem“ směrují pozornost návštěvníků do nejdůležitějších míst hlavních vstupů.

V prostoru hlavní recepce v přízemí budovy používáme plošné obklady stěn z bílých kulatin, které obnovují původní charakter a rytmus kompaktních polí klenebních nik. Za obklady je ukryto technické zázemí objektu, rozvody sítí i drobné úložné prostory. Obklady umožňují také variabilní doplňování zavěšených prvků pro umístění propagačních materiálů i pozvánek na aktuální program galerie.

Sedm hlavních panelů v rámci foyer 2.NP vychází z loga galerie a kromě uzavřených úložných prostor a polic pro výstavu doprovodných textových a obrázkových materiálů výstav řeší i zakrytí technických vstupů a rozvaděčů.

Návrh doplní variabilní sedací mobiliář a nové nasvícení prostorů.

Galerie U Bílého jednorožce