?>

Dům v letu
Chotíkov

Dům vycházející z archetypálního pojetí venkovského domu měkce dosedá na svažitý terén, otevírá se do údolí a současně formuje chráněný centrální prostor zahrady.

Klasická figura severní části domu pevně spjatá se zemí kontrastuje s lehkostí a otevřeností jižní poloviny, která plachtí vzduchem a zrcadlí panoramatické výhledy do krajiny.

 

Dům v letu