Dům na cestě
Hořovice - aktuálně ve výstavbě

Novostavba rodinného domu uprostřed zahrady,

štíhlý solitér tradičního tvarosloví,

horizontální kamenné linie prorostlé dřevem,

dům jako otevřená průchozí součást cesty zahradou,

strom na cestě – dům na cestě.

Dům na cestě