?>

vila Čtyřlístek
Sušice - dokončeno

Projekt řeší novostavbu rodinného domu na okraji Sušice.

ŠIRŠÍ VZTAHY

Pozemek pro stavbu se nachází na rozhraní města a přírody. Jedná se o lokalitu navazující na ustálenou vilovou zástavbu bodových solitérů převážně čtvercového půdorysu. Místo nabízí působivé výhledy na panorama okolních kopců – zejména pak Svatoboru. Průhledů na okolní přírodní dominanty bylo v návrhu maximálně využito.

ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Pozemek přibližně čtvercového tvaru spolu s požadavkem na počet pokojů vedl ke konceptu domu „čtyř pokojů – čtyřlístku“ a to v obou patrech, kdy tři obytné části doplňuje vždy jedna část hygienického a technického zázemí. Jednotlivé části jsou v duchu velkorysého pojetí vily odděleny průhledy, které tvoří vstupní haly, šatny a komunikace.

ŘEŠENÍ FASÁD

Dům komunikuje s okolní přírodou velkorysým prosklením v rohových partiích, dřevěným obkladem fasád i přesahy teras a střech. Přízemní část je koncipována jako maximálně otevřená a propojená se zahradou pro společný život rodiny. Patro naopak poskytuje soukromí pro každého jednotlivce s možností propojení jednotlivých částí v případě potřeby. Dům se svojí koncepcí hrdě hlásí k odkazu tradičních příměstských vil.

vila Čtyřlístek