?>

Chata Harfa
Klatovy

Projekt řeší novostavbu rekreační chaty v chatové osadě Harfa na okraji Klatov.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE

Objekt sestává ze dvou částí – chaty samotné a přístavby technického zázemí. Stavba je kompaktního tvaru s klidným stabilním členěním fasád pomocí okenních otvorů stejných formátů.

Na jižní a východní fasádě jsou okna v přízemí provedena jako francouzská, tím je dosaženo maximálního propojení domu a zahrady. Jihovýchodní fasádu navíc doplňuje velkorysý slunolam z přírodního dřeva. V západní fasádě jsou navrženy vstupní dveře a horizontální okno nasvětlující schodiště. Na severní stranu navazuje objekt technického zázemí s identickým zastřešením jako hlavní hmota. Hmota podkroví chaty, která je zastřešená pultovou střechou, se otáčí kolmo na hlavní (severojižní) osu a „dívá“ se na východ do otevřené krajiny.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Oba objekty jsou provedeny z jednovrstvého zdiva bez zateplení. Objekt je zastřešen za použití dřevěných krokví a zateplení min. vlnou. Fasáda je provedena ve světlé omítce (bílá lomená) ve dvou strukturách provedení. Střechu zakrývá falcovaný plech. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna a dveře.

Na východní a jižní straně jsou okna opatřena systémem vnějšího stínění – žaluziové schránky, resp. posuvné dřevěné okenice, které umožňují variabilní proměny fasády v čase dle aktuálního využití.

Chata Harfa