?>

WORKSHOP 10×10
KLATOVY

Nápady pro Klatovy

 

Organizace: Architektka města Klatovy Ing. arch. Eva Brandová, JUDr. Jiří Štancl, Václav Fiala

 

Každé město má mnoho nedořešených, opomíjených a zanedbaných míst, která se ve své podobě stala místy trpěnými, místy na které si všichni zvykli a přestali je vnímat, místy pro které už nelze najít vůli ani motivaci k řešení.

Deset takových míst předložilo město Klatovy formou workshopu deseti přihlášeným architektům či architektonickým ateliérům. Každý zúčastněný se mohl zabývat libovolným počtem témat nebo dokonce vystoupit s vlastním bolavým místem a řešit ho formou studie.

Setkání účastníků workshopu se uskutečnilo na klatovské radnici v listopadu roku 2011 a následovalo seznámení se všemi místy přímo v jednotlivých lokalitách. V pátek 17. února 2012 přijeli architekti do Klatov podruhé, aby veřejnosti představili své nápady pro Klatovy.

 

Vybraná témata:

 

01) Vznikají zážitkové stezky městem i okolím a hodil by se infobox, tak potřebný k prezentaci městských projektů…

 

02) Pod hlavním průtahem byl kdysi vybudovaný průchod pro pěší, co s ním, když se stal jen posprejovanou jeskyní, do které se občan neodvažuje vstoupit?…

 

03) Dalším tématem se stalo nově vytvořené prostranství na Tylovo nábřeží. Jak s ním naložit, když jediný otisk doby zde zanechalo přebujelé dopravní řešení a veškerá původní zástavba zmizela? Kdo se posadí na hromadu laviček uprostřed, když bude ze všech stran obtékán motorovou dopravou?…

 

04) A je tu ještě další kopeček s parkem, obecně nazývaný Vodák.I zde se ztratila kdysi pečlivě promyšlená využitelnost s velkorysou parkovou koncepcí…

 

05) Na rybníce městského parku si lidé kdysi mohli zapůjčit lodičku. Dnes je rybník zanesený bahnem a nevyužitý…

 

Projekty vytvořil Ing. arch. Václav Matějka ve spolupráci s Projektovou a znaleckou kanceláří Ing. Václav Vlček s.r.o.

 

WORKSHOP 10×10