?>

Altán válečných veteránů
ÚVN PRAHA STŘEŠOVICE - Dřevostavba roku 2013, 2014

Ocenění

Dřevěná stavba roku 2013 v kategorii Návrhy dřevěných konstrukcí – vítěz hodnocení odborné poroty.

Dřevěná stavba roku 2014 v kategorii Realizace dřevěných konstrukcí – vítěz hlasování veřejnosti.

ČASOVÝ RÁMEC

Studie: září 2013

Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení: říjen – listopad 2013

Realizace: prosinec 2013 – duben 2014

ZADÁNÍ

Zadáním bylo vytvořit důstojný pavilon pro válečné veterány uprostřed zeleně ve vnitřní části areálu ÚVN v Praze. Místo má sloužit pro setkání přibližně padesátky osob, z nichž mnozí jsou tělesně postižení a jsou odkázáni na invalidní vozík. Altán má umožnit variabilní pořádání nejrůznějších akcí těchto i jiných osob. Součástí návrhu je rovněž venkovní ohniště a cvičební prvky pro rehabilitace osob po operacích.

Idea

Základní myšlenkou návrhu bylo vytvořit místo vyjadřující bezpečí, jednotu a hrdost – tedy vlastnosti stěžejní pro pohnuté osudy válečných veteránů. Na tyto myšlenky nejlépe reaguje tvar kruhu, který byl použit pro základní hmotu. Velikost kruhu je definována kruhem padesáti osob, které se vzájemně drží za ruce. Uprostřed altánu byla umístěna fontána, jako zdroj klidu a občerstvení ke kterému směřuje čtveřice přístupových cest.

Symbolika památníku

Samotná stavba si však dala za cíl zahrnout v sobě rovněž prvek památníku válečných veteránů, kteří se již otevření nedožili. Prázdný dřevěný prstenec uprostřed zastřešení altánu představuje opravdové okno do nebe a ve večerních a nočních hodinách přes něj proudí paprsek světla ze dna fontány.

Návrh vytvořil Ing. arch. Václav Matějka ve spolupráci a na objednávku ateliéru MEPRO s.r.o.

Konstrukční řešení

Ing. Zbyněk Šrůtek

Kruhový altán o poloměru 8,2 m je rozdělen paprskovitě na 25 polí. Rámové příčle 140x400mm se uprostřed zbíhají do celodřevěného kruhového prstence o poloměru 1,1 m a směrem k obvodu jsou ob jedno pole podepřeny sloupy v místě středního prstence a po obvodě je každá příčel podepřena sloupkem 140 x 260 mm. V místě hlavního vstupu jsou dva paprsky vyneseny do sousedních rámů. Veškeré spoje dřevěných prvků jsou navrženy jako skryté. Technickou zajímavostí této stavby je především výjimečné konstrukční řešení středního prstence, který je složen výhradně ze standardizovaných rovinných BSH profilů, z kterých byly na CNC strojích vyrobeny jednotlivé segmenty kruhu včetně přípojných míst pro jednotlivé paprsky. Prvky byly ve výrobně vzájemně prolepeny a propojeny staticky systémem speciálních vrutů pro dřevostavby SFS Intec. Navržené řešení se odlišuje od běžné praxe, kdy se tato převážně tlačená  konstrukční část provádí z ocelových svařených případně ohýbaných profilů z kterých jsou paprskovitě vytažené ocelové přípojné kotvy pro uchycení dřevěných příčlí a který je nutné po montáži obložit dřevěným obkladem. Po obvodě je proveden vnější dřevěný prstenec přenášející převážně tahovou složku (v místě hlavního vstupu i momentovou složku vnitřních sil), kde je do jednotlivých zlomů 25-ti úhelníku navržen systém vkládaných pozinkovaných ocelových plechů spojovaných se dřevem samovrtnými SFS kolíky WS-T, které kromě vysoké statické spolehlivosti a jednoduchosti aplikace na stavbě bez požadavků na předvrtání ve dřevě i ocelovém plechu umožní především estetické provedení spoje. Prostorovou tuhost ve střešní rovině zajišťuje celoplošné bednění navržené z palubek a OSB desky. Stabilitu ve svislé rovině zajišťují ocelová systémová táhla. Kotvení k železobetonovým základovým patkám je realizováno speciálními ocelovými patkami ukotvené přes chemické hmoždinky a spojení s dřevěnými sloupky je navrženo skrytým spojem pomocí celozávitových vrutů WR-T.

Realizace díla

Přesné provedení konstrukčních tesařských spojů, které jsou doplněny systémem moderních spojovacích prostředků reprezentovaných na této stavbě především speciálními vruty pro dřevostavby, bylo základem pro správnou funkci celku, a proto byla zvolena pro výrobu dřevěných dílů dnes již běžně používaná technologie opracování na CNC strojích Hundegger, kde data pro výrobu jednotlivých prvků jsou generována z detailně zpracovaného 3D konstrukčního modelu ve specializovaném programu pro dřevostavby, ze kterého byly generovány i veškeré podklady pro výrobu ocelových kotevních a stabilizačních prvků.

Všechny konstrukční díly nosné konstrukce byly na stavbu dopraveny s již aplikovanými povrchovými úpravami, takže bylo možné provádět montážní práce i v nepříznivých klimatických zimních podmínkách, kdy nízké teploty znemožňují především provedení nátěrových prací. Tomu byly podřízeny i montážní postupy, kdy byl kladen vysoký důraz na ochranu a opatrnou manipulaci s jednotlivými prvky.

Samotná montáž započala vybudováním prostorového příhradového podpěrného lešení v místě středu kruhového altánu, na které byl osazen v dílně vyrobený střední celodřevěný prstenec, do kterého byly postupně zasunovány jednotlivé dřevěné paprsky dřevěných půl rámů, které byly postupně stabilizovány vnitřním a obvodovým prstencem s ocelovými táhly. Po provedení celoplošného bednění došlo k odstranění středního prostorového lešení a tím aktivaci celé konstrukce, kde díky přesné výrobě a montáži došlo prakticky k nulovému aktivačnímu prokluzu.

Altán válečných veteránů